UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXIV/437/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzeziny – Pozorty” dla terenu położonego w granicach Os. Brzeziny oraz przyległych terenów Osiedli Kortowo i Jaroty."
Rok:
1 Styczeń43
2 Luty36
3 Marzec45
4 Kwiecień52
5 Maj48
6 Czerwiec55
7 Lipiec24
8 Sierpień28
9 Wrzesień46
10 Październik52
11 Listopad70
12 Grudzień12