• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXIV/437/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzeziny – Pozorty” dla terenu położonego w granicach Os. Brzeziny oraz przyległych terenów Osiedli Kortowo i Jaroty."
Rok:
1 Styczeń55
2 Luty123
3 Marzec55
4 Kwiecień5
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0