UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXIV/436/12 w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Sportowego przy Al. M. J. Piłsudskiego w Olsztynie""
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty11
3 Marzec13
4 Kwiecień6
5 Maj15
6 Czerwiec15
7 Lipiec11
8 Sierpień5
9 Wrzesień17
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0