• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXIV/435/12 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna terenów zieleni wokół Starego Miasta przy ul. Feliksa Nowowiejskiego – dla terenu usług 2UT."
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty17
3 Marzec16
4 Kwiecień1
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0