UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXIV/420/12 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Olsztyna z tytułu wykonania budżetu miasta za 2011 rok"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty10
3 Marzec13
4 Kwiecień7
5 Maj9
6 Czerwiec14
7 Lipiec11
8 Sierpień8
9 Wrzesień16
10 Październik2
11 Listopad0
12 Grudzień0