UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXIV/422/12 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej SP ZOZ Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty8
3 Marzec13
4 Kwiecień8
5 Maj13
6 Czerwiec16
7 Lipiec11
8 Sierpień9
9 Wrzesień16
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0