UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Posiedzenie K. Rewizyjnej 5 czerwca 2012 roku"
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty2
3 Marzec11
4 Kwiecień2
5 Maj2
6 Czerwiec7
7 Lipiec2
8 Sierpień3
9 Wrzesień9
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0