UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 175 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty1
3 Marzec1
4 Kwiecień3
5 Maj1
6 Czerwiec0
7 Lipiec2
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0