• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXII/372/12 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jeziora Ukiel w Olsztynie”."
Rok:
1 Styczeń28
2 Luty31
3 Marzec21
4 Kwiecień4
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0