• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK-02 Udostępnienie informacji publicznej na wniosek"
Rok:
1 Styczeń99
2 Luty111
3 Marzec46
4 Kwiecień75
5 Maj88
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0