UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Posiedzenie K. Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta 11 kwietnia 2012 roku"
Rok:
1 Styczeń3
2 Luty2
3 Marzec9
4 Kwiecień2
5 Maj2
6 Czerwiec10
7 Lipiec2
8 Sierpień2
9 Wrzesień10
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0