UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Posiedzenie K. Zdrowia i Opieki Społecznej 26 marca 2012 roku"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty2
3 Marzec8
4 Kwiecień3
5 Maj2
6 Czerwiec9
7 Lipiec3
8 Sierpień2
9 Wrzesień12
10 Październik12
11 Listopad11
12 Grudzień0