UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXI/346/12 w sprawie "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – Bezpieczny Olsztyn""
Rok:
1 Styczeń26
2 Luty19
3 Marzec22
4 Kwiecień19
5 Maj23
6 Czerwiec37
7 Lipiec12
8 Sierpień10
9 Wrzesień19
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0