UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Posiedzenie K. Zdrowia i Opieki Społecznej 27 lutego 2012 roku"
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty2
3 Marzec7
4 Kwiecień5
5 Maj1
6 Czerwiec11
7 Lipiec4
8 Sierpień1
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0