UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Informacja o wyborach do Rady Osiedla "Zatorze" 27 lutego 2012 roku"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty4
3 Marzec8
4 Kwiecień3
5 Maj3
6 Czerwiec10
7 Lipiec2
8 Sierpień1
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0