UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Numery rachunków bankowych"
Rok:
1 Styczeń2000
2 Luty1816
3 Marzec2533
4 Kwiecień2267
5 Maj2233
6 Czerwiec2199
7 Lipiec1992
8 Sierpień1811
9 Wrzesień4221
10 Październik2219
11 Listopad2795
12 Grudzień209