• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 466 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty7
3 Marzec7
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0