UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ponowne wykorzystywanie"
Rok:
1 Styczeń30693
2 Luty22514
3 Marzec12390
4 Kwiecień13865
5 Maj24838
6 Czerwiec14163
7 Lipiec14963
8 Sierpień3389
9 Wrzesień11170
10 Październik6512
11 Listopad7244
12 Grudzień1824