UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Druki podatkowe obowiązujące od 01.01.2012 r. do 31.12.2015r."
Rok:
1 Styczeń316
2 Luty238
3 Marzec318
4 Kwiecień520
5 Maj337
6 Czerwiec431
7 Lipiec379
8 Sierpień120
9 Wrzesień2511
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0