• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 458 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego miasta Olsztyna w 2012 roku"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty10
3 Marzec8
4 Kwiecień2
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0