• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 457 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu zapewnienia dzieciom bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej lub bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu z domu do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty6
3 Marzec9
4 Kwiecień3
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0