• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 454 z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie przyznania Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Bohdana Jerzego Koziełło-Poklewskiego w dziedzinie historii"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty19
3 Marzec10
4 Kwiecień7
5 Maj13
6 Czerwiec18
7 Lipiec16
8 Sierpień5
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0