• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 454 z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie przyznania Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Bohdana Jerzego Koziełło-Poklewskiego w dziedzinie historii"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty6
3 Marzec7
4 Kwiecień3
5 Maj7
6 Czerwiec8
7 Lipiec5
8 Sierpień9
9 Wrzesień6
10 Październik7
11 Listopad3
12 Grudzień0