UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 453 z dnia 09 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2011 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń24
2 Luty19
3 Marzec18
4 Kwiecień20
5 Maj25
6 Czerwiec31
7 Lipiec11
8 Sierpień18
9 Wrzesień8
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0