UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 452 z dnia 09 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2011 rok"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty17
3 Marzec15
4 Kwiecień19
5 Maj13
6 Czerwiec21
7 Lipiec15
8 Sierpień10
9 Wrzesień26
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0