UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 450 z dnia 09 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2011 rok"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty15
3 Marzec14
4 Kwiecień18
5 Maj17
6 Czerwiec15
7 Lipiec17
8 Sierpień6
9 Wrzesień31
10 Październik21
11 Listopad15
12 Grudzień5