• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 448 z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty6
3 Marzec7
4 Kwiecień2
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0