• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 431 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Samochodowych im. po. A.M. Bocheńskiego w Olsztynie - Pana Eugeniusza Świdra, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty1
3 Marzec1
4 Kwiecień1
5 Maj2
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0