UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVI/238/11 w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa własności działki oznaczonej nr 21/1 obr. 101 o pow. 38 m2 w zamian za przekazanie Panu Stanisławowi Bąk prawa własności działki oznaczonej nr 219/10 obr. 102 o pow. 47 m2."
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty9
3 Marzec14
4 Kwiecień6
5 Maj8
6 Czerwiec10
7 Lipiec12
8 Sierpień8
9 Wrzesień18
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0