UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVI/224/11 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. "
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty13
3 Marzec17
4 Kwiecień17
5 Maj15
6 Czerwiec16
7 Lipiec18
8 Sierpień9
9 Wrzesień22
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0