UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVI/233/11 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie do wydawania decyzji administracyjnych."
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty7
3 Marzec21
4 Kwiecień4
5 Maj8
6 Czerwiec11
7 Lipiec14
8 Sierpień11
9 Wrzesień18
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0