UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVI/230/11 w sprawie zarządzenia wyborów w osiedlu Generałów."
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty7
3 Marzec18
4 Kwiecień21
5 Maj9
6 Czerwiec17
7 Lipiec14
8 Sierpień7
9 Wrzesień23
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0