• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 355 z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 30 września 2011 r. przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty4
3 Marzec3
4 Kwiecień0
5 Maj7
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0