UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XV/221/11 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Olsztyn oraz upoważnienia ich dyrektorów do wydawania decyzji administracyjnych,"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty5
3 Marzec18
4 Kwiecień6
5 Maj7
6 Czerwiec11
7 Lipiec9
8 Sierpień7
9 Wrzesień16
10 Październik19
11 Listopad11
12 Grudzień0