UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Posiedzenie K. Prawa i Samorządności 20 września 2011 roku"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty13
3 Marzec3
4 Kwiecień4
5 Maj4
6 Czerwiec6
7 Lipiec2
8 Sierpień1
9 Wrzesień8
10 Październik7
11 Listopad8
12 Grudzień2