• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Posiedzenie K. Prawa i Samorządności 20 września 2011 roku"
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty3
3 Marzec2
4 Kwiecień2
5 Maj4
6 Czerwiec4
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0