• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: HARMONOGRAM WYBORÓW DO RAD OSIEDLI - wrzesień 2011"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty0
3 Marzec1
4 Kwiecień1
5 Maj1
6 Czerwiec0
7 Lipiec2
8 Sierpień5
9 Wrzesień2
10 Październik3
11 Listopad2
12 Grudzień3