UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 300 z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów położonych na targowiskach miejskich oraz najem powierzchni w miejskich halach targowych stanowiących własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty3
3 Marzec1
4 Kwiecień7
5 Maj5
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień3
10 Październik6
11 Listopad4
12 Grudzień3