UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 315 z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 7 im. Ignacego Krasickiego w Olsztynie Pani Elżbiecie Górce"
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty2
3 Marzec5
4 Kwiecień4
5 Maj4
6 Czerwiec3
7 Lipiec1
8 Sierpień1
9 Wrzesień6
10 Październik3
11 Listopad8
12 Grudzień2