UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 310 z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 21 w Olsztynie Pani Jolancie Abłam"
Rok:
1 Styczeń3
2 Luty1
3 Marzec2
4 Kwiecień7
5 Maj0
6 Czerwiec2
7 Lipiec0
8 Sierpień1
9 Wrzesień4
10 Październik9
11 Listopad5
12 Grudzień0