UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 323 Prezydenta Olsztyna z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Olsztyna Zespołu ds. wykonania zadań wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku"
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty2
3 Marzec2
4 Kwiecień4
5 Maj1
6 Czerwiec2
7 Lipiec1
8 Sierpień2
9 Wrzesień4
10 Październik8
11 Listopad9
12 Grudzień0