UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XIV/198/11 w sprawie skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego "
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty14
3 Marzec18
4 Kwiecień20
5 Maj13
6 Czerwiec15
7 Lipiec14
8 Sierpień7
9 Wrzesień28
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0