• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 262 z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie – Pani Bronisławy Marii Aleksiejuk, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty3
3 Marzec8
4 Kwiecień0
5 Maj2
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0