• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: UA-02 Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy"
Rok:
1 Styczeń50
2 Luty83
3 Marzec49
4 Kwiecień32
5 Maj48
6 Czerwiec46
7 Lipiec33
8 Sierpień18
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0