• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 251 z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida w Olsztynie – Pana Tomasza Macieja Ziarka, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty4
3 Marzec4
4 Kwiecień1
5 Maj3
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0