• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 248 z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie – Pana Krzysztofa Bucika, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty0
3 Marzec3
4 Kwiecień1
5 Maj0
6 Czerwiec1
7 Lipiec3
8 Sierpień3
9 Wrzesień0
10 Październik5
11 Listopad1
12 Grudzień4