• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 246 z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie – Pana Jarosława Muśko, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń3
2 Luty2
3 Marzec2
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0