UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Żłobki/kluby dziecięce - wpis do rejestru"
Rok:
1 Styczeń37758
2 Luty30895
3 Marzec20231
4 Kwiecień19797
5 Maj47613
6 Czerwiec31862
7 Lipiec18097
8 Sierpień9250
9 Wrzesień13988
10 Październik8405
11 Listopad0
12 Grudzień0