• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Żłobki/kluby dziecięce - wpis do rejestru"
Rok:
1 Styczeń28909
2 Luty13460
3 Marzec6253
4 Kwiecień2532
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0