• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Żłobki/kluby dziecięce - wpis do rejestru"
Rok:
1 Styczeń28909
2 Luty13460
3 Marzec6253
4 Kwiecień15790
5 Maj14420
6 Czerwiec11441
7 Lipiec19582
8 Sierpień6770
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0