UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XIII/191/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyn na lata 2011-2021"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty13
3 Marzec20
4 Kwiecień12
5 Maj21
6 Czerwiec19
7 Lipiec15
8 Sierpień11
9 Wrzesień22
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0