• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 188 z dnia 01 lipca 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 37 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 23.02.2010 r. ze zmianami w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych"
Rok:
1 Styczeń3
2 Luty6
3 Marzec1
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0