• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 177 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania zasad określania standardowej struktury zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn oraz systemu naliczania środków finansowych na wynagrodzenia tej grupy pracowników"
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty4
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0