• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 176 z dnia 30 czerwca 2011 r. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo -wychowawczych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na 2011 rok"
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty8
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0